Showing 1 – 8 of 8
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article January 01, 2005

  Han-Ping Chen; Qiao He; Shi-Hong Zhang; Chu-Guang Zheng; De-Chang Liu; Jun Wu; Lu-Jun Ren; Hua Zhang; Chang-Lin Li; Rong Wang

  Proc. ASME. 41839; 18th International Conference on Fluidized Bed Combustion:127-133.January 01, 2005
  FBC2005-78113
  doi: 10.1115/FBC2005-78113

  TOPICS: Boilers